OFICIÁLNÍ úřední DOPIS

Pokud potřebujete úřední dopis potvrzující, že se zúčastníte v 5. Světovém dne Ebru jako vystavující umělec nebo návštěvník, vyplňte prosím níže uvedený formulář.

Tyto dopisy mohou být nutné pro konzulární úřady České republiky, školy, univerzity, zaměstnavatele, atd

Pro konzuláty uvádíme dopis v anglickém jazyce a jen v elektronické podobě.

Pokud budete potřebovat dopis českého konzulátu k vyplnění formuláře, prosím odešlete naskenovanou kopii svého pasu na email info@ebru-world.com

Tento dopis není oficiální pozvání, na základě kterého dostanete víza, je to motivační dopis, který potvrzuje, že jste účastníkem 5. Světového dne Ebru. Upozorňujeme, že v dopise pro konzulát bude uvedeno, že veškeré náklady spojené s cestou budou hrazeny Vámi.

Gender:
Birthday
Date of arrival
Date of departure

To whom should this Letter be addressed?

In what language letter should be issued?