Podmínky účasti:

5. Světový Den Ebru
21-27.11.2016, Praha, Česká republika

Podmínky účasti:

Díla, které budou vystaveny na výstavě vybere komise.

 

 • Účastníci se mohou zaregistrovat do 30. září 2016
 • Vzhledem k velikosti galerie je pro vystavovatele k dispozici plocha pro max. 100 vystavených děl.
 • Účastníci mohou ve svých dílech použít libovolnou techniku Ebru (mramorirováni).
 • Každý účastník se může zúčastnit výstavy s pouze jednou prací.
 • Každý umělec (vystavovatel) má právo přihlásit max. 3 díla, ze kterých komise vybere jedno dílo, které bude vystaveno.
 • Maximální velikost díla 35×50 cm (formát A3 žádoucí)
 • Fotografie prací, poslané komisi k výběru, se nesmí lišit od originálu díla.
 • Koordinátoři a organizátoři 5. Světového dne Ebru si vyhrazují právo umístit dílo do výstavní síně na základě vlastního uvážení.
 • Osvědčení o účasti a výstavní katalog bude k dispozici všem zúčastněným vystavovatelům..
 • Účastníci mají právo věnovat své práce charitativním nadacím. Charitativní nadace budou nabídnuty organizátory 5. Světového dne Ebru během září
 • Účastníci mají právo umožnit pořadatelům prodat svou práci během 5. Světového dne Ebru za předpokladu, že celá částka bude věnována některé z charitatních nadací, vybrané organizátory.
 • Účastnící výstavy si hradí veškeré náklady spojené s jejich účastí na výstavě ze svých prostředků.
 • Organizátoři nenesou odpovědnost za poškození či ztrátu díla v průběhu přepravy, při instalaci ve výstavní síni ani během samotné výstavy nebo při návratu práce účastníkovi.
 • Koordinátoři a organizátoři 5. Světového dne Ebru nabídnou několik možností ubytování a transferu pro všechny účastníky na internetových stránkách akce, ale nemůžou být odpovědni v případě, že služba nebude k dispozici.
 • Každý účastník, který souhlasí s podmínkami účasti a který si přeje vystavovat své dílo na 5. Světového dne Ebru, je musí odeslat:
 • Krátký životopis (maximálně 200 slov)
 • Osobní fotografii ve vysokém rozlišení
 • Fotografii každého nominovaného díla ve formátu JPEG, PDF, PNG – 300 DPI

Přihláška

Pohlaví:
Datum narození
Chtěli byste darovat umělecké dílo pro prodej ve prospěch vybrané charitativní organizace?
Podle Vašeho názoru, jaká je minimalna hodnota vašeho díla?

Chtěli byste udělat otevřený workshop/ukázku pro veřejnost – 60 minut
Máme veškeré pomůcky a barvy budou dodány, máme přírodní pigmenty Karin a Art Deco a Karin & Artdeco na akrylové bázi

Budete osobně na akci v Praze?


Vaše fotografie
Nahrání souboru v jpeg

Životopis max 200 slov
Nahrání souboru v doc anebo v docx

Souhlasím s Podmínkami, jak je uvedeno.

Díla
Nahrání 1 max. 3 souboru v in jpeg


Velikost díla: